O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Myszka powstała w 2016 r. i zajmuje się kompleksową obsługą Klienta indywidualnego, jak również korporacyjnego. Kancelarię cechuje profesjonalizm, wysoki poziom zaangażowania w każdą prowadzoną sprawę oraz elastyczne podejście do Klienta.

Radca prawny Kamil Myszka jest specjalistą w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W czerwcu 2012 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, by we wrześniu tego samego roku uzyskać wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. W 2016 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Ma bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz pracodawców, pracowników, jak i osób ubiegających się o świadczenia emerytalno – rentowe. W kręgu jego zainteresowań, popartych praktyką, znajduję się również prawo rodzinne, oświatowe jak i z zakresu szkolnictwa wyższego.

Doświadczenie i umiejętności przez okres aplikacji zdobywał w renomowanej Kancelarii Radcy Prawnego, specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie rodzinnym, prawie cywilnym oraz prawie administracyjnym.

Posiada zdolności organizacyjne i zarządcze. W czasie studiów pełnił funkcję Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland (grupa lokalna Opole). Jest również laureatem nagrody rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Opolskiego. Włada językiem angielskim.

Prywatnie – pasjonat motoryzacji i sportów motorowych. W wolnych chwilach uczestniczy w rekonstrukcjach historycznych.