USŁUGI

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta indywidualnego, jak również przedsiębiorcy, w dogodnej dla niego i ustalonej indywidualnie formie.

Kancelaria, w ramach świadczenia pomocy prawnej, oferuje w szczególności świadczenie doradztwa prawnego, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów i porozumień, przygotowywanie pism urzędowych, procesowych i przedprocesowych, uczestnictwo w negocjacjach biznesowych prowadzonych przez Klienta oraz reprezentowanie Klienta przed organami administracyjnymi i w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz wszelkimi innymi podmiotami.

Zakres usług prawnych oferowanych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

 • prawo pracy,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo i postępowanie cywilne,
 • prawo i postępowanie karne,
 • prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia,
 • prawo i postępowanie administracyjne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo spółek handlowych,
 • windykację należności,
 • dochodzenie odszkodowań.

W zależności od potrzeb i preferencji Klienta, Kancelaria proponuje rozliczanie jej usług w następujący sposób:

 • ryczałt miesięczny – wynagrodzenie Kancelarii obejmuje niezmienną stawkę przy obsłudze prawnej,
 • opłata za sprawę – wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie do każdego zlecenia/sprawy (możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty),
 • rozliczenie godzinowe – wynagrodzenie Kancelarii zależne jest od poniesionego przez nią nakładu pracy w stosunku godzinowym.